↑ Torna a Informazioni

Proverbi Siciliani

A casa capa quantu voli u patruni.

A figlia na fascia a doti intra a cascia.

A pigna ncumuni unvuddri mà.

Aranci aranci, i guai cu l’avi si li cianci.

Asini e picciliddri Diu l’aiuta.

Canpana c’unsenti a prima vuci, signali co discursu un ci piaci.

Casa quantu stà, vigna quantu vivi, terri tutti chiddri ca vidi.

Centu manu Diu binidici fora du so piattu.

Cianta la vigna unni sedi la vutti.

Ciamu l’orbu pi darimi aiutu apru l’occi e mi fa scantari.

Cilò cilò, a pena è mia e i guai su tò.

Chissu lignu voli a serra.

Cu camina chi Parrini e cu li sbirri cia appizza lu vinu e li sicarri.

Cu cancia a veccia pa nova tutti i guai menzu a via trova.

Cu mancia e si curca si merita la furca.

Cu nasci tunnu unpò moriri quatratu.

Cu si fa i fatti so campa centanni.

Cu si fa meravigflia ci ncoccia a caviglia.

Dall`evendo di durazzo la scorreggia cambia mazzo.

Di jornu unni vogliu a sira spardu l’ogliu.

I guai da pignata i sapi a cucciara ca l’ arrimina.

Inci la panza incila di spini undiri nenti a li vicini.

Inutili ca allisci e fa cannola u santu ca è di marmu unsuda.

Jurnata rutta rumpila tutta.

L’acqua si ‘nni và cu la pinnenza, l’amuri si ‘nni và cu la spranza.

L’arbulu s’addrizza quannu è nicu.

L’ospiti è comu u pisci dopu tri jorna feti.

L’ovu ciossa coci, ciù dura addiventa.

Megliu sulu ca mala accumpagnatu.

Monaci è parrini viditi amissa e stoccacci i rini.

M’parati l’arti e mettila da parti.

Murì u sceccu e si ciusi a staddra.

Na casa unni cumanna a muglieri u maritu cucummaru mi pari.

Nenti fari ca nenti si sapi.

Nill’amici e parenti uncia accattari e uncivinniri nenti.

Non farti meraviglia puo succedere in qualsiasi famiglia.

‘Nsino ca a vutti curri l’amicu va e veni.

Ognunu sapi quantu l’avi.

Quannu u nicu si metti cu ugranni a mali banni i vertuli appenni.

Quannu u gattu um po arrivari a saimi, dici ca e aghira.

Quantu sapi un fissa a casa so un sapi unu sbertu a casa d’antru.

S. Calo di li grutti mancia vivi e sinni futti.

Sabatu allegra cori, biatu cu avi beddri li muglieri.

Stenni u pedi quantu u linzolu teni.

Tantu la quartara va all’acqua ca sava rumpiri.

Tanti pizzicuna fannu i carni nivuri.

Tuttu u munnu è paisi.

U cani abbaia e u vo pasci.

U cavaddru ca va pianu va luntanu, u cavaddru ca curri e va mangiannu troppica e cadi.

U corbu addivintà nivuru pi pigliarisi i pinsera d’andru.

U lupu perdi u pilu ma no u vizio.

U lussu futti u mussu.

U malu cuvirnatu u cuverna Diu.

U pani è dunci e s’affanna amaru.

U picuraru n’avota sula vitti a Madonna.

U pisci feti da testa.

U sceccu ca lssa u mangiari è signu ca voli muriri.

U vicinu è sirpenti s’unvidi senti.

U vo vitti musca e ‘nappi a calunia pi unlavurari.

Unni e ge c’è un passu di mala via.

Unn’è vo è porta i corna, unn’è sceccu è porta u varduni.

Venniri di natura comu aggiorna scura.

Voli a vutti cina e a muglieri ‘mbriaca.

Zoccu è scrittu leggiri si voli.

Zoo zoo ognunu chi so.